vrijdag 1 februari 2008

wall-foxglove, muurvingerhoedskruid

I found this foxglove two weeks ago, growing in old stone wall on a nursery. Sometimes plants are growing on places you never would expect them. Ik vond deze vingerhoedskruid groeiend in een muurtje op de kwekerij Land en Boschzigt in 's-Graveland. Soms groeien planten op plekken waar je het niet zou verwachten.

Geen opmerkingen: