donderdag 14 februari 2008

gewone dotterbloem (Caltha palustris) Kingcup, Marsh Marigold or Cowslip

The Kingcup or Marsh Marigold or in the USa Cowslip is already flowering.. thats about a month earlier than usual. This formerly common plant in the Netherlands is becoming more and more rare because of the use of farmland. It needs a nutrient-poor and wet soil and that kind of land is disappearing rapidly here.
De dotterbloem bloeit al, een maand eerder dan gewoonlijk, hier gefotografeerd vlakbij het Naardermeer en niet 1 plant die per ongeluk van slag af is, maar meerdere pollen en ook niet echt beschut, hoewel het een diep liggende sloot is .
de gaat heel hard achteruit in Nederland omdat ze een natte voedselarme bodem nodig heeft en dat verdwijnt heel erg snel uit Nederland. Hier en daar zie je dat ze zich handhaven, maar nieuwe plekken komen er nauwelijks bij. Feitelijk zie je ze het meest in natuurgebieden terwijl het een zeer algemene slootplant geweest is.

Geen opmerkingen: